Cyrano Wine

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring Cyrano:

 1. Inschrijving:

U kunt zich inschrijvingen via e-mail (info@cyranowine.nl) of via het aanmeldingsformulier op de website (www.cyranowine.nl). Uw inschrijving wordt bevestigd per email, waarbij de Algemene Voorwaarden als bijlage zijn toegevoegd. De inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag is betaald.

2. Betaling:

Het verschuldigde begrag dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus/proeverij te zijn voldaan. Cyrano behoudt zich het recht voor om deelnemers, waarvan geen betaling is ontvangen, de toegang tot de bijeenkomsten te ontzeggen.

3. Annulering door de deelnemer:

Op grond van wettelijke regels opgenomen in afdeling 9A boek 7 BW betreffende overeenkomsten op afstand heeft de deelnemer gedurende zeven dagen na aanmelding de mogelijkheid, op grond van voornoemde wettelijke regels, om de aanmelding te annuleren.

Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer, uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, wordt het betaalde bedrag teruggestort. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 50% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U mag dan wel iemand anders sturen. De naam van de plaatsvervanger dient uiterlijk 24 uur voor aanvang aan info@cyranowine.nl doorgegeven te worden.

Elke annulering dient per mail te gebeuren door een bericht te sturen naar info@cyranowine.nl Bij alle annuleringen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

4. Annulering door Cyrano:

Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn om een cursus te kunnen starten, kan een cursus uitgesteld of geannuleerd worden. Deelnemers ontvangen uiterlijk één week voor de start van de cursus bericht. Als de deelnemer in dat geval niet meer wilt deelnemen dan wordt het volledige bedrag binnen één week geretourneerd, waarbij € 25,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.

5. Verzuim of verhindering:

Als een deelnemer verhindert is vanwege ziekte, overmacht of een andere dringende reden dan vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

U kunt wel iemand anders als plaatsvervanger sturen. Het inhalen van een of enkele bijeenkomsten is bespreekbaar. Dit is mede afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, aantal deelnemers, locatie en de agenda. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zich te tijdig melden voor een inhaalbijeenkomst.

6. Wijzigingen in data, locatie of docent:

In geval van ziekte van de docent of andere ernstige omstandigheden kan door Cyrano wijzigingen worden aangebracht in de planning, de locatie of de docent. De deelnemers worden hierover voorafgaand aan een bijeenkomst per mail geïnformeerd. Als door overmacht bijeenkomsten door Cyrano moeten worden afgebroken dan ontvangt de deelnemer het bedrag terug over de resterende bijeenkomsten, waarbij € 25,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.

7.  Lesmateriaal en copyright.

Het copyright van het lesmateriaal is eigendom van de ontwikkelaars van dit materiaal. Het copyright van readers, hand-outs, beeldmateriaal etc. is eigendom van Cyrano. Dit materiaal is alleen bestemd voor de deelnemers aan de Cyrano-activiteiten. Het is niet toegestaan dit lesmateriaal te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Cyrano.

 8. Minimumleeftijd van 18 jaar.

Bij de bijeenkomsten van Cyrano wordt alcoholische drank geschonken. Voor deelname moet u voor de wet minstens 18 jaar oud zijn.

9. Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik, vermissing of schade.

Cyrano is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens of na een bijeenkomst. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor verstandig alcoholgebruik. Verder aanvaardt Cyrano geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen tijdens de bijeenkomsten door derden.

10. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Cyrano(www.cyranowine.nl). Bij de bevestiging van een inschrijving worden deze Algemene Voorwaarden als bijlage bijgevoegd. Door het betalen van het cursusgeld heeft de deelnemer aangegeven kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

11.  Privacyverklaring.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens  houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Dat betekent onder andere dat: